Drie redenen waarom meditatie Bijbels is

door | 29 nov 2015 | Artikelen

Drie redenen waarom meditatie Bijbels is

In mijn werk als christelijk psychosociaal therapeut en spreker in kerkelijk Nederland zie ik nog wel eens onder mede christenen fronsende wenkbrauwen zodra het woord meditatie valt. Vaak wordt christelijke meditatie verward met een techniek die bijvoorbeeld bij yoga en mindfulness wordt beoefend.
Maar meditatie onderhoudt je relatie met God, bouwt jezelf op en geeft rust in je hoofd, hart en lichaam. Niet jijzelf staat centraal, maar God en Zijn Woord. 

Deze drie redenen tonen volgens mij aan dat meditatie Bijbels is:

1. Stil worden

Stil worden is nodig om bij je eigen menselijke gedachten weg te gaan, niet te luisteren naar jezelf, je te laten beïnvloeden door dingen vanuit de wereld.
In Psalm 46:11 staat ‘Wees stil en weet dat Ik God ben!’ Het woord stil komt uit het Hebreeuws en betekent ‘laten gaan’ of ‘loslaten’. De NBV vertaalt het met de strijd staken, erkennen dat Hij God is, verheven boven de volken, verheven boven de aarde. Verheven boven jou, verheven boven jouw aardse situatie.

Vaak wordt christelijke meditatie verward met een techniek die bijvoorbeeld bij yoga en mindfulness wordt beoefend

Als je in stilte beseft dat Hij groter is dan je eigen menselijke gedachten, je zorgen, onrust en spanning, dan wordt Hij de Ander die boven jouw eigen menselijke gedachten of situatie uitstijgt. In stilte tijd en ruimte apart zetten en beseffen dat Hij God is, zorgt ervoor dat je kiest om jezelf los te laten en je te richten op God en Zijn Woord. Je herkent weer dat Hij jouw God is en geeft Hem tegelijk de erkenning dat Hij God is.
Vaak wordt christelijke meditatie verward met een techniek die bijvoorbeeld bij yoga en mindfulness wordt beoefend.

2. Luisteren

Als er stilte is en we het bij Hem willen zoeken, ontstaat er ruimte om te luisteren en Zijn stem te verstaan. Dat kan zijn door het centraal zetten van een Bijbeltekst, door woorden die Jezus sprak, door een christelijk lied, tijdens een gebed, maar ook een preek kan een meditatie zijn.
We mogen verlangen onze eigen gedachten te laten vervangen door Zijn Waarheid en vertrouwd raken in het omgang hebben met Hem. Zoals in Psalm 25 staat: ‘Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit’ en ‘Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, wijs mij de weg van uw Waarheid en onderricht mij’.

3. Ontvangen

Vanuit het luisteren mogen we ontvangen van God en dat is genade. Zo was er iemand die worstelde met een minderwaardig zelfbeeld. Dit werkte door in zijn relaties, dus ook in de relatie met God. Daarbij gaf het spanningsklachten in zijn lichaam. Naast therapeutische interventies hebben we dit minderwaardige zelfbeeld bij God gebracht. We werden stil en gingen luisteren, want zou God die negatieve gedachten over hemzelf delen? Door het centraal zetten van God werden leugens en beschadigde beelden hersteld door Gods Waarheid.
Zoals David in Psalm 27: 7 zegt: ‘Hoor mij, Heer, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij’. We mogen ontvangen van Hem naar ziel, geest én lichaam. Als we stil worden bij God en luisteren naar Zijn stem dan wordt onze ziel stil, en als onze ziel stil wordt heeft dat als gevolg dat ook ons lichaam tot rust komt. Dan is er ontspanning, komen we op adem bij Hem. We worden vervuld met Zijn Vrede, Zijn Shalom.
Als er stilte is en we het bij Hem willen zoeken, ontstaat er ruimte om te luisteren en Zijn stem te verstaan.

Als er stilte is en we het bij Hem willen zoeken, ontstaat er ruimte om te luisteren en Zijn stem te verstaan

Dat er manieren worden gebruikt om stil te kunnen worden, te kunnen luisteren en ontvangen is niet meteen verkeerd. Veel christenen zijn gewend de handen te vouwen en de ogen te sluiten als er gebeden wordt, omdat dit kan helpen je te richten op God. Het is nergens te vinden in de Bijbel dat dit van ons gevraagd wordt. Integendeel, handen vouwen en ogen sluiten wordt in de Bijbel eerder als een luie houding gezien. In de Bijbel knielt Daniël, Jezus slaat Zijn ogen op naar de hemel, Mozes en Aäron wierpen zich voorover op de grond en we lezen in de Bijbel ook over de handen omhoog heffen.
Deze manieren van mediteren kunnen helpend zijn om stil te worden en je te richten op God. Ook bewust worden van je ademhaling kan helpen in het stil worden en God centraal zetten. Als, zoals in Job 33:4 staat, de Geest van God ons heeft gemaakt en de adem van de Ontzagwekkende ons doet leven, dan is het goed je bewust te worden dat elke ademteug je gegeven wordt door deze Ontzagwekkende en je die dankbaar mag ontvangen van Hem – de God van jouw leven.
Als we alle plaatsen in de Bijbel opzoeken waar God het over meditatie heeft, dan zullen we verbaasd zijn over wat Hij belooft aan de mensen die de moeite nemen om door de dag heen over Zijn Woord na te denken.
Wees maar stil en weet dat Hij God is! 

Archief

Categorieën