En toen was er verbinding…

by | 28 sep 2018 | Berichten, Schrijven

blog-en-toen-was-er-verbinding

 

Steeds vaker spreek ik mensen die worstelen met onmacht. Wel willen maar niet weten hoe. De onmacht om met liefde naar zichzelf te kunnen kijken. De onmacht om zich te kunnen verbinden met hun eigen gedachten, gevoelens, het luisteren naar hun lichaam. De onmacht om relaties die dreigen stuk te lopen, waarin regelmatig onvrede of zelfs conflicten spelen. De onmacht om zich vanuit liefde te verbinden met hun kinderen. Wel willen maar niet kunnen.

Liefde en verbinding ligt aan de basis van ieders leven. Tenminste dat zou in voldoende mate zo moeten zijn. Helaas gaat hierin nog wel eens wat mis. Er zijn genoeg verklaringen te vinden waarom een kind niet genoeg liefde of verbinding ontvangt en ervaart van moeder en vader. Ik wil hier ook niet stilstaan bij die verklaringen maar wel bij de gevolgen voor het kind.

 

Als je vanaf kleins af aan onvoldoende of niet veilig gehecht bent aan je moeder maar ook aan je vader, kan dit problemen en moeiten geven tijdens het opgroeien en ook in je volwassenheid. In de eerste plaats voor jezelf doordat je geen veiligheid, tevredenheid en ontspanning kunt voelen. Maar ook de relatie met je partner kan onder spanning komen te staan. Vanuit de tekorten die jezelf hebt opgelopen kun je immers niet doorgeven en je verbinden. Daarbij kan de partner iemand worden die alsnog die tekorten op gaat vullen waardoor de balans tussen geven en ontvangen niet meer gezond is. En dan heb ik het nog niet eens over het niet kunnen creëren van een gezonde intimiteit.

Als je geen veiligheid kunt ervaren in jezelf en bij anderen kan er angst, depressie en een gevoel van eenzaamheid ontstaan

Een tekort aan ontvangen liefde en verbinding heeft vaak ook zijn uitwerking in vriendschappen. Het is moeilijk de relatie te onderhouden, er is onbegrip en er zijn verwachtingen vanuit de tekorten. Maar ook op de werkvloer en in teams binnen kerken speelt dit regelmatig. Degene met het opgelopen tekort voelt zich teveel, er speelt angst en schaamte, de ervaring van te weinig ruimte, het kritisch naar zichzelf en anderen zijn, geen grenzen kennen, enz. Als je geen veiligheid kunt ervaren in jezelf en bij anderen kan er angst, depressie en een gevoel van eenzaamheid ontstaan.

Het nare en pijnlijke is dat het als christen hierdoor ook moeilijk kan zijn om te kúnnen geloven. Je ziet mede-christenen om je heen opbloeien en met heel hun hart Jezus volgen en keuzes maken samen met God. Je verlangt er zo naar maar je kúnt het niet. De onmacht.

  • Als je op emotioneel en lichamelijk vlak niet voldoende verbinding en liefde hebt ontvangen en ervaren, hoe moeilijk kan het dan zijn dit wel bij een niet zichtbare God te ervaren?
  • Als je vroeger er niet van op aan kon dat je moeder of vader er voor je was, hoe kun je er dan van op aan dat God er wel is, dat Jezus niets liever jou wel liefde wil geven?
  • Als er te weinig een veilige plek voor je was in de thuissituatie, hoe moeilijk kan het dan zijn je wel veilig te voelen bij God, bij Jezus?

En toen was er Liefde. Verbinding. Druppel voor druppel…

In mijn persoonlijke geloof heeft het mijzelf enorm geholpen me te verdiepen in de liefde en de verbinding die Jezus legde met zoveel mensen hier op aarde. Ik kwam zover dat ik op een voor mij veilige plek ontdekte dat Jezus daar ook was en er voor mij wilde zijn. Ik legde beetje bij beetje mijn eigen levensverhaal als het ware bij Jezus neer. Ging er met Hem over in gesprek, of soms zelfs in discussie.

blog-en-toen-was-er-verbinding-2

En toen kwam de liefde. De verbinding. Druppel voor druppel. Precies passend vanuit hoe ik Hem had leren kennen uit de Bijbel. Hier zijn jaren en jaren overheen gegaan. Jaren van optrekken met Hem en daarbij een goede christelijke therapeut die vanuit haar professie de juiste therapie bood. Het is mogelijk om weer te kúnnen geloven. Om weer vertrouwen te krijgen in jezelf. In relaties. Het is mogelijk in vol vertrouwen Jezus op de voet te volgen. Blijf achter je onmacht luisteren naar je, misschien wel ver weggestopte, verlangen. Het verlangen naar liefde en verbinding wat ieder mens op aarde nodig heeft.


Groeikracht - Boek Mirjam Karssen

In mijn boek Groeikracht staan oefeningen die je kunnen helpen om Jezus te betrekken bij jouw gedachten, gevoelens en situatie. Zodat er verbinding ontstaat en je Zijn liefde steeds meer kan gaan ontdekken. De novelle Sleutel is een verrassend en bijzonder verhaal wat gaat over deze onmacht. Het wel willen maar niet weten hoe en hierin worstelen samen met Jezus. Je mag uitzien naar liefde en verbinding voor jou. De lege plekken van toen worden groeikrachtige plekken vol leven, liefde en verbinding! Als je hier hulp bij nodig hebt neem dan gerust contact op via contact.

Meer over beide boeken en het bestellen hiervan vind je via hier voor het boek Sleutel en hier voor het boek Groeikracht.

Archief

Categorieën