In vijf stappen je angst overwinnen

door | 18 mrt 2021 | Artikelen, Berichten, Podcasts, Schrijven

Overwin je angst

Vandaag dit onderwerp omdat ik om mij heen zie dat veel mensen met onderhuidse angsten lopen. Soms al bewust van de angst maar soms ook nog niet. En juist ook mede door deze periode van maatregelen rondom het Corona virus zie ik angstklachten toenemen.
Hoe zorg ik dat ik niet ziek wordt?
Hoe zorg ik dat ik anderen niet eventueel besmet?
Moet ik straks wel of geen vaccinatie prik gaan halen?
Als ik vooralsnog nog niet kies voor vaccinatie hoe sta ik dan in het leven zonder een vaccinatiepaspoort?
Allemaal hele concrete vragen die we allemaal met ons meedragen. We worden allemaal beperkt in onze vrijheid, we moeten allemaal hele bepalende en belangrijke keuzes maken. Er is in een jaar tijd zoveel over ons heen gekomen aan veranderingen waar we allemaal onze eigen weg in mogen vinden en dat kan tegelijk spanning, stress en angst geven.

Maar ik zie ook stellen en echtparen die spanning en angst ervaren over of hun relatie wel stand kan houden omdat er enorme druk op staat. Mannen en vrouwen die hun baan zijn kwijt geraakt en angstig zijn over de nabije toekomst. Jongeren die enorm beperkt worden in hun vrijheid, vrijheid die ze juist voor hun ontwikkeling zo nodig hebben, die somber worden en ook angstig.

Angst is een slechte raadgever. Angst heeft veel invloed op je brein, je lichaam, en het belemmert je in het volgen van je hart.

Angst is een slechte raadgever. Angst heeft veel invloed op je brein, je lichaam en het belemmert je in het volgen van je hart waar ik het in de vorige podcast over had https://soundcloud.com/user-79354976/hoe-volg-ik-mijn-hart
Er is reële angst maar ook er is ook angst die in gang wordt gezet omdat je brein je eigenlijk voor de gek houdt, vaak vanwege eerdere opgedane ervaringen.
Angst zorgt ervoor dat je niet kunt genieten van de vreugdevolle momenten omdat er steeds dat stemmetje is, die stoorzender in je hoofd, die je confronteert met je angstgevoelens.

Ik neem je mee door vijf stappen die jou kunnen helpen je angst te overwinnen. Daarin is het belangrijk angstgevoelens in het juiste perspectief te plaatsen. Je brein zegt als het ware dat er grote reden tot angst is en neemt de regie, terwijl het belangrijk is dat je beseft dat angst ‘maar’ angst is.
Als je in je leven veel tegenslagen hebt moeten verwerken kan dat maken dat je ook eerder angstgevoelens ervaart wat zich kan uiten in paniekaanvallen, wakker liggen, gespannen pijnlijke spieren, hyperventilatie, enzovoort.

Als jij je angst wil overwinnen vraagt dat een actieve en doelbewuste houding van jou. Dus dit zijn geen vijf stappen waarmee je even je angstklachten oplost, het is een proces wat je aan mag gaan vanuit het verlangen om je angst te overwinnen en de regie te krijgen over jouw angst.
Voordat ik de stappen doorloop wil ik je eerst stilzetten bij een stuk pianomuziek van mijzelf wat een eigen improvisatie is met als titel: When fear fades.
Ikzelf heb van kleins af aan met veel angsten gelopen en in mijn volwassen jaren daar ook veel last van gehad. Door veel therapie, EMDR en Brainspotting en het gebruik van de Alpha Stim kan ik zeggen dat de angst in mij zoveel vervaagd is dat ik vrij kan leven en zelf zoveel meer regie heb en kan nemen in voor mij spannende of angstige situaties.
Ik hoop dat je het donkere van angst hebt kunnen horen wat langzaam aan verandert in meer vrij en verlicht zijn van de angst.
Bijzonder voor mijzelf is dat als ik nu nog in angst zou leven ik nooit zover was gekomen om zulke muziek te creëren. Het is pas sinds zo’n anderhalf jaar dat ik dit op deze manier kan. Ik kon en kan goed klassieke muziek spelen en lezen, maar nooit vrij van uit mijzelf spelen en dat onthouden. Dat lukt nu wel.
Luister mee naar When fear fades.

When fear fades – Mirjam Karssen –


Vijf stappen om angst te overwinnen

De eerste stap is:
Confronteer jezelf met jouw angst.
Hiermee bedoel ik dat je gaat kijken en onderzoeken hoe jouw brein, hoe jouw gedachten jouw gevoelens van angst bepalen. Angst hoort niet bij jou, je bent niet geboren om met angst te moeten leven.
Het is dus belangrijk jezelf te confronteren met je angst zodat jij de regie krijgt over jouw angstgevoelens, en de angstgevoelens of eigenlijk je brein met alle angstige gedachten niet de regie heeft over jou.
Dus op het moment dat je merkt dat je de regie niet meer hebt, dat de angstgevoelens jou de baas zijn is het belangrijk iets te doen, te zeggen, als zijnde dat je het een halt toeroept. Dat je op de rem trapt en bijvoorbeeld zegt: Tot hier en niet verder.
Of je keert denkbeeldig het de rug toe en kiest er weer voor om zelf de regie te nemen.

De tweede stap is:
Weet waar je angst vandaan komt.
Ontdekken waar je angst vandaan komt is een belangrijk tweede stap. Het is belangrijk te plaatsen waar je angst vandaan komt want op het moment dat je angstig bent, word je maarzo meegezogen in een hele reeks van angsten waardoor het een grote brei wordt en vaak ook de angst nog groter en onbeheersbaar dreigt te worden.
Dus ga terug naar de kern van de angst. Blijf bij het onderwerp.
Stel je voor dat je voor een behandeling naar de tandarts moet terwijl je eerder een nare ervaring daar hebt gehad dan denkt je brein als het ware dat je opnieuw een nare behandeling tegemoet gaat en gaan de alarmbellen rinkelen. Het kan dan ook zo zijn dat het in de angst niet meer gaat om het bezoek aan de tandarts maar dat je bij wijze van in gedachten al in het ziekenhuis bij de kaakchirurg ligt.
Dus blijf bij het onderwerp en laat het niet groter worden.

De derde stap is:
Neem je verleden serieus.
Gevoelens van angst komen bijna altijd wel voort uit eerder opgedane negatieve en angstige ervaringen. Als die zich opstapelen en ze krijgen niet de juiste aandacht kunnen er serieuze angstklachten ontstaan.
Er wordt wel eens gezegd laat het verleden voor wat het is. Helaas is dat niet altijd een wijze raad. Als nare ervaringen niet de aandacht krijgen die ze wel nodig hadden dan kan het zich vastzetten in je systeem, kan het zich zelfs vastzetten in je lichaam. Er zal heus een moment komen dat je het verleden kun laten rusten maar dat kan niet eerder dan dat het voldoende juist aandacht heeft gekregen. Daarna kun je pas werkelijk loslaten.
Op het moment van het ervaren van angst kan dit je ook helpen. De gedachte van: Dit is een oud gevoel, een oude angst, dit is het hier en nu, dit is een ander moment. En als je ook therapie hebt kun je ook jezelf voorhouden dat je deze angst meeneemt de sessie in. Dus je neemt het wel serieus maar gaat er op het moment zelf er niet in mee.

De vierde stap is
Spreek je gevoelens uit
.
Het praten over je angstgevoelens is belangrijk. Als er niemand in de buurt is om er over te praten, bel dan een vriendin of iemand anders waarvan je weet dat diegene je serieus kan nemen en objectief met je mee kan kijken en denken. Zo’n iemand kan net wat meer boven de situatie hangen, heeft een wat bredere kijk. Het kan je helpen zodat je net het duwtje in de andere richting krijgt die je weer op het goede spoor zet. Kijk dus wel goed uit bij wie je dat uit, als iemand er nog weer een andere mening op na houd kan dat juist maken dat je angst juist groeit en er alleen nog maar meer verwarring ontstaat.

De vijfde stap is:
Veroordeel jezelf niet
Jezelf op de kop geven omdat je weer te kampen hebt met angst gaat je niet helpen. Wees mild voor jezelf. Wees mild voor dat deel in jou wat bang is en zorg ervoor. Neem de verantwoordelijkheid en krijg weer de regie.V oed en vul jezelf dus met constructieve gedachten die je de goede kant op leiden. Angst werkt namelijk verlammend en zet je klem. Wees dus mild naar jezelf inclusief je angst en oefen jezelf in constructieve gedachten.

Dit waren de vijf stappen die helpen om je angst te overwinnen.
Ik wil je aanmoedigen om hier mee bezig te gaan de komende tijd en te ontdekken hoe het je helpt of waar je alsnog tegenaan loopt.
Nu kan het zijn dat je denkt: Dit is niet genoeg helpend voor mij, mijn angst zit dieper, hiermee ga ik niet die regie krijgen over mijn angst.
Dan wil ik jaar aanmoedigen om een goede therapeut te zoeken die je kan helpen dmv EMDR, Brainspotting of het gebruik van de Alpha Stim. Ik heb daarzelf zoals ik al zei goede ervaringen mee. Voel je vrij om hier contact over op te nemen met mij. Dat kan via mijn website www.mirjamkarssen.nl

Wil je deze blog als podcast beluisteren dan kan dat via de podcast Route Levenslust https://soundcloud.com/user-79354976/in-vijf-stappen-je-angst-overwinnenArchief

Categorieën