Psychosociale Therapie

Op zoek naar effectieve psychosociale therapie? Wacht niet langer en meld je aan!

De zin van in therapie gaan

Vanuit jarenlange ervaringen in het persoonlijk groeien binnen een therapeutisch proces door middel van Lichaamsgerichte therapie, EMDR en Brainspotting, en vanuit vijftien jaren ervaring als therapeut kan ik zeggen dat het doorlopen van een therapeutisch proces zeker zinvol en van grote waarde is.
Maar er zijn wel een aantal belangrijke aandachtspunten.
Als eerste is het belangrijk dat je een therapeut vindt die genoeg ervaring heeft en jou díe therapie kan geven die aansluit op jouw specifieke hulpvraag. Vanuit mijn praktijk is het niet enkel een cognitief bezig zijn maar een balans vinden tussen hoofd, hart en lichaam.
Als tweede is het van belang dat je tijdens de intake voor jezelf duidelijk krijgt of je voldoende een klik ervaart met mij als therapeut.
Als derde maak jij je therapie zo zinvol mogelijk door gemotiveerd aan het werk te gaan samen met mij als therapeut, het is een samenwerken. Daarbij is het zeker aan te raden na elke sessie aantekeningen te maken en te reflecteren op jezelf.
Ook kan ik je aansluitend op jouw proces luisterbestanden, ontspanningsoefeningen en passende educatie aanbieden waarmee jezelf tussen de sessies aan het werk kunt.

Een hulpvraag kan voortkomen uit:

 • Relatieproblemen
 • Angstklachten
 • Depressie
 • Identiteitsproblematiek
 • Belastende emotionele herinneringen / trauma’s
 • Rouw
 • Burn-out verschijnselen
 • Hyperventilatie
 • Spanningsklachten
Gaan voor Herstel - Praktijk Mirjam Karssen

“Je verbinden met de ander, verbinding ervaren met de ander, wordt op z’n diepst en best ervaren als jij je ook kunt verbinden met jezelf. Met dat wat leeft in je hoofd, hart én lichaam.”

Binnen psychosociale therapie werk ik met hoofd, hart en lichaam omdat deze drie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een klacht, probleem of moeilijke situatie verstoort de balans tussen hoofd, hart en lichaam. Het kan zijn dat je zelf niet meer verder komt met de klacht of het probleem. Het veroorzaakt spanningen.

Er wordt geluisterd naar jouw verhaal en de daarbij horende gedachten en gevoelens. Daarbij wordt ook gekeken wat jouw lichaam hierin heeft te vertellen.

Zo ontstaat er meer inzicht van waaruit je jouw eigen kracht mag ontdekken. Vanuit het geleerde en de opgedane positieve ervaringen kun je dit vervolgens zelfstandig leren toepassen. Of het nu gaat over individuele problemen, relatie problemen, problemen binnen het gezin, of problemen in een werksetting, het mag er allemaal zijn.

Je mag je bestaansgrond ontdekken en hierin groeien naar geest, ziel en lichaam!

In mijn praktijk werk ik op maandag, dinsdag en woensdag. Mijn praktijkruimte is in Hattem dichtbij Zwolle. De praktijk is goed te bereiken met openbaar vervoer en ligt vijf minuten rijden bij de snelweg vandaan.

 

mirjam-karssen-psychosociaal-therapeut-2024

Brainspotten heeft goed gedaan

‘Het Brainspotten heeft meer goed gedaan dan ik in eerste instantie door had. Ik ervaar geen moeiten meer in de situaties waar we mee hebben gewerkt. Als zulke situaties zich nu voordoen is het alsof het minder of anders binnenkomt en ik het meer kan laten voor wat het is. Heel fijn en bevrijdend!’

Vrouw K. 37 jaar

Stevige basis gegroeid

‘Het was voor ons een drempel om met onze relatieproblemen bezig te gaan. We voelden ons door jou gelijk vanaf het begin gehoord en begrepen waardoor de drempel al snel verdween. Er is een stevige basis gegroeid onder onze relatie waar we blij en dankbaar voor zijn.’

Echtpaar N. en R. 47 en 52 jaar

Er was tijd en ruimte

‘Wat mij vooral heeft geholpen was de tijd en ruimte die er was. Hierdoor ben ik gaan ervaren dat ik er echt mag zijn. De rust die je uitstraalt heeft meegeholpen om zelf steeds meer grip te krijgen op mijn eigen onrust.’

Vrouw H. 32 jaar

Rust in hoofd, hart en lichaam

‘Door het proces heen kan ik nu zeggen dat ik mezelf tot ontspanning en rust kan brengen. Een rust in mijn hoofd, hart en lichaam. Ik durfde niet te hopen dat ik zover zou komen en ben verbaasd dat het mij nu zelf lukt.’

Vrouw I. 29 jaar

Hoe werk ik?

Sessies zullen plaats vinden in een veilige setting die onder andere bestaat uit respect en het werkelijk gezien en gehoord worden.

Hiernaast kun je meer lezen over de verschillende werkvormen die ik je kan bieden.

Mijn doel is om jou bij te staan in een proces van ont-dekken en her-stellen van waaruit jij jouw nieuwe leefruimte en bestaansgrond mag gaan ontdekken en je vrij kunt ‘zijn’ in het leven van alledag. De eerste afspraak zal een intake gesprek zijn waarin aandacht is voor een eerste kennismaking en het helder krijgen van de hulpvraag. Soms kan daar een tweede gesprek voor nodig zijn.

Vanuit het intakegesprek en de doorgesproken hulpvraag zal het behandelplan duidelijk worden. Er zal iedere keer na een aantal gesprekken regelmatig ruimte zijn voor evaluatie. Mocht tijdens de intake blijken dat er andere hulp nodig is, dan zal ik doorverwijzen naar andere deskundige hulpverlening.

In jouw proces pas ik waar wenselijk contextuele en lichaamsgerichte therapie toe, ook Brainspotting en EMDR hoort tot de mogelijkheden. Daarbij kan ook focussen, ontspanningsoefeningen of pastorale hulpverlening (altijd in overeenstemming) helpend zijn.
Sinds kort is ook het gebruik (huur) van de Alpha-Stim mogelijk, dit werkt middels Craniaal Elektrotherapie Stimulatie en kan een waardevolle aanvulling zijn voor een nog beter en dieper resultaat.
Verderop lees je meer informatie over de verschillende methodes.

Kwaliteit en deskundigheid

Ik ga met zorgvuldigheid en in vertrouwen om met alles wat in de sessies wordt gedeeld.
Ik sta met mijn praktijk geregistreerd bij:
– Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
– Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
–  Quality in Care
Via deze instanties wordt kwaliteit en professionaliteit doorlopend getoetst.
Ook voldoe ik met mijn praktijk aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg, waaronder klacht- en tuchtrecht.
Binnen een lopend therapeutisch proces hanteer ik indien nodig de meldcode voor huiselijk geweld.
Verder volg ik intervisie / supervisie en bijscholing.

Gesprekstherapie

Gesprekstherapie wordt bij veel psychische problemen ingezet.
Tijdens de therapie maken we samen een ontdekkingsreis en staan stil bij persoonlijke situaties en problemen waar je tegenaan loopt.
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat nare ervaringen de oorzaak zijn van het probleem. Als therapeut luister ik naar en help ik met het verwerken van deze pijnlijke ervaringen. Ook kan ik je helpen anders tegen situaties aan te kijken en waar wenselijk adviezen geven om dingen anders aan te pakken.
Bij gesprekstherapie is het ook van belang dat we kijken naar welke gegroeide mechanismen van gedragingen, gedachten en gevoelens er aanwezig zijn waardoor problemen ontstaan of in stand worden gehouden.
Er is ruimte om aandacht te geven aan je eigen belevingswereld die terug kan gaan naar ervaringen en diepe gevoelens uit je kindertijd. Dit kan duidelijk maken hoe de vroege kindertijd mogelijk invloed heeft gehad op de ontwikkeling van bepaalde ongezonde mechanismen van gedrag, gedachten en gevoelens.

Gesprekstherapie kan je helpen om:

 • Jezelf beter te leren begrijpen
 • Grenzen beter aan te geven
 • Je eigen voorkeuren te ontdekken en keuzes te maken
 • Patronen te doorbreken
 • Beter om te leren gaan met spanning
 • Beter leren omgaan met angstklachten
 • Emoties leren uiten

Je zult je meer bewust worden van jouw mechanismen die problemen opleveren. Vervolgens ga je meer begrijpen waar deze mechanismen vandaan komen en wat de achtergrond daarvan is. Van daaruit wordt je aangemoedigd om te gaan oefenen met ander gedrag om zo niet helpende patronen en mechanismen te doorbreken.

Contextuele therapie

We hebben allemaal een vader en een moeder, of je daar wel, niet meer of helemaal geen contact mee hebt, we maken allemaal deel uit van een familie.
In het algemeen voelen we ons sterk verbonden met onze eigen familie, maar er kunnen ook problemen zijn met bepaalde familieleden. Die kunnen al langer sluimerend aanwezig zijn of onlangs zijn ontstaan.
Je familiegeschiedenis draag je je hele leven met je mee. In je leven kunnen zich dan ook problemen voordoen die voortkomen uit de familiegeschiedenis.

Die problemen kunnen gaan over:

 • Dat je je eenzaam voelt
 • Je niet goed in je vel zit
 • Het niet goed gaat op je werk
 • Er spanning is in de relatie met je werkgever of leidinggevende
 • Je vastloopt in de relatie met je partner
 • Je niet meer goed overweg kunt met je eigen vader of moeder
 • Je als ouder vastloopt in de opvoeding van je dochter of zoon

Begrippen als: De balans van geven en nemen, betrouwbaarheid, delegaat, parentificatie, loyaliteit, meerzijdige partijdigheid, moratorium, enz. kunnen passeren.

Bij contextuele therapie is er dus oog voor jouw familiegeschiedenis en wordt samen gekeken hoe deze familiegeschiedenis doorwerkt in de problemen waar je nu mee te maken hebt. Van daaruit gaan we op zoek naar hulpbronnen voor herstel of in ieder geval voor verlichting van de lasten die je ervaart.

Brainspotting

Brainspotting is een snelle, effectie manier van therapie. Zowel persoonlijk als vanuit mijn werk in mijn praktijk heb ik er veel goede ervaringen mee.

Brainspotting is een revolutionaire methode gericht op bewuste en onbewuste blokkades die jouw functioneren negatief beïnvloeden. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in angst, stress, verslaving, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, ADHD, en meer.

Tijdens Brainspotting worden juist die gebieden in de hersenen bereikt, die zich aan het cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken.
Alles wat je kan overkomen en wat jouw lichamelijk of emotioneel heeft belast, waarbij jij je door pijn of verdriet overweldigd voelt, kan zich ontwikkelen tot een blokkade. Zo’n trauma of een emotioneel overbelast zijn wordt vastgehouden in het lichaam en in het brein.

Brainspotting is een bijzonder effectieve therapievorm voor verwerking van deze trauma’s en blokkades. Tijdens de sessies worden dieper gelegen hersenstructuren geactiveerd die het meest onbewust werken. Brainspotting is ook effectief bij bij mensen die onder hoge druk moeten presteren, Bijvoorbeel musici, sporters, sprekers en meer.

Dr. David Grant ontdekte Brainspotting tijdens het uitvoeren van EMDR. Hij begeleide een cliënt met een prestatieprobleem in haar professionele schaatsen. Hij merkte op dat toen hij de cliënt trage oogbewegingen liet maken ze telkens op eenzelfde punt een opvallende oogreflex vertoonde. Intuïtief hield hij zijn vingers stil op dit punt, een brainspot, en vroeg zich vervolgens af wat er zou gebeuren.
Hij besloot om zijn vinger op dat punt te houden, en ontdekte dat er allerlei (vergeten) herinneringen aan pijnlijke gebeurtenissen uit haar leven naar boven kwamen. Daarbij kwamen ook eerdere traumatische
ervaringen die al met EMDR zouden zijn verwerkt alsnog naar boven.
Dr. David Grant bleef focussen op dat punt en wat er gebeurde was verbazingwekkend. Voor haar voelde het of er iets was opgelost. De volgende dag belde ze op en vertelde David Grand dat ze haar loop moeiteloos had uitgevoerd.

Bepaalde punten in het gezichtsveld hebben voor mensen een lading. “Where we look affect how we feel”, waar we heen kijken bepaalt hoe we ons voelen.
Brainspotting gaat over het laten samenwerken van gebieden in het lichaam en in de hersenen waar specifieke informatie ligt opgeslagen. Het stimuleert en activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam om op een diepgaand niveau van trauma te genezen.

Brainspotting kan ook worden toegepast om natuurlijke lichamelijke hulpbronnen te lokaliseren, te verstevigen en veerkrachtiger te maken. Deze methode laat zich heel goed combineren en integreren met bestaande therapievormen, maar kan ook op zichzelf ingezet worden.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Het is een effectieve methode bij het behandelen van negatieve of schokkende ervaringen. Denk bijvoorbeeld aan angst, stress, verslaving, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, ADHD, en meer. Als je een ingrijpende nare gebeurtenis hebt meegemaakt en hierna klachten krijgt of houdt, kan dit effectief met EMDR behandeld worden in weinig sessies.

Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd dit verder uitgewerkt en ontwikkelde het zich tot een volwaardige, effectieve therapeutische methode. Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat cliënten goed op EMDR reageren en vaak al na enkele sessies in staat zijn hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Sommige gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in je leven. Vaak kom je daar zelfstandig wel weer bovenop, maar er zijn ook situaties waar je psychische en/of lichamelijke klachten aan overhoudt.
Zo kunnen herinneringen aan schokkende gebeurtenissen zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.
Vaak wordt dan gesproken van een ‘posttraumatische stressstoornis´. Maar daarnaast is EMDRO ook geschikt voor vermijdingsgedrag, somberheid, gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid.

De belangrijkste insteek van mij als therapeut met EMDR is jou te helpen de herinneringen van gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of volledig te laten verdwijnen.

Lichaamsgerichte therapie

In de sessies gaat het niet alleen over verbaal bezig zijn met wat in je hoofd en hart plaats vindt. Het is net zo belangrijk om ook te gaan kijken wat er zich in je lichaam afspeelt aan sensaties. Spanning, stress, gevoelens van eenzaamheid, angst e.d. presenteren zich ook via het lichaam. Je lichaam is dus ook altijd betrokken bij de problemen die je ervaart.
Hier bewust van worden, er naar luisteren en veranderingen opmerken tijdens de sessies is helpend en bevordert het herstel. We bestaan niet alleen uit een ziel en een geest maar ook uit een lichaam en we kunnen ook in de sessies daarom ziel en geest niet splitsen van het lichaam.
Als spanning, angst en stress, zich nadrukkelijk uiten, tijdens sessies en daarbuiten, dan zijn er goede ontspanningsoefeningen die je je eigen kunt gaan maken.
Deze oefeningen worden uitgelegd en ook in de sessie eventueel in praktijk gebracht. Hierbij kan het gaan over spierspanning en ontspanning, ademhaling, focussen, enz.

Met deze oefeningen word je je gelijk meer bewust van dat wat zich in je lichaam afspeelt. Het is ook een helende manier om stil te staan bij evt. psychosomatische klachten zoals:
Hoofdpijn, benauwd gevoel op je borst, hartkloppingen, maag en darmklachten, en meer.

Door deze oefeningen en bewustwording heen spelen gelijk de basisbehoeften een belangrijke helende rol. Basisbehoeften die ieder kind van jongs af aan in bepaalde mate nodig heeft zoals: Plaats, steun, voeding, erkenning en bevestiging. Helaas wordt niet ieder kind wat opgroeit voldoende voorzien in deze basisbehoeften waardoor er tekorten ontstaan. Deze tekorten vormen je in hoe je naar jezelf en de ander kijkt, en maken dat je overlevingsmechanismen hebt gecreëerd die uiteindelijk een blokkade kunnen zijn in verdere persoonlijke groei maar ook zich kunnen vastzetten in je lichaam.

Transactionele analyse

Transactionele Analyse, afgekort als TA, is een theorie die een aantal uitgangspunten omvat die je helpen bewust te worden van je patroon van denken, voelen en doen. Hoe jij je tot jezelf en anderen verhoudt. Hoe je transacties aangaat met de wereld om je heen. En hoe je daarin verandering kunt aanbrengen.

Transactionele analyse gaat ervan uit dat je patroon van denken, voelen en doen ontstaan is uit (vaak onbewuste) beslissingen die je als kind in je eerste levensjaren nam, op basis van gebeurtenissen die impact op je hadden (imprints). Hierdoor ontstaan je overlevingsstrategieën: manieren om met het leven om te kunnen gaan. In deze strategieën schuilt een enorme kracht en ze kunnen je veel positiefs brengen. Tegelijkertijd kunnen ze ook je valkuil zijn. Het kan zelfs zo zijn dat ze ineffectief of destructief worden.

Doordat je je hiervan bewust wordt en er achter komt wanneer en waarom bepaalde patronen van denken, voelen en doen in je leven zijn ontstaan, ben je in staat hierover nieuwe besluiten te nemen. Hierdoor kun je groeien in je autonomie, spontaniteit, authenticiteit, en in het aangaan van intimiteit ofwel gezonde relaties met anderen.

Alpha-Stim

CES (Craniaal Elektrotherapie Stimulatie) is een behandelmethode waarbij er verschillende delen in de hersenen geactiveerd worden om de symptomen van slapeloosheid, angst, stress en depressie te verminderen. Dit gebeurt door middel van zeer lichte elektronische pulsen die in een bepaalde golfvorm naar zenuwcellen in de hersenen worden gestuurd om de aanmaak van bepaalde stoffen te stimuleren. Bij de Alpha Stim worden deze elektrische pulsen verstuurd via de oorclips die aan de oorlellen bevestigd worden.

De elektrische pulsen activeren speciale groepen zenuwcellen die de stoffen serotonine en acetylcholine aanmaken. Deze stoffen hebben invloed op de chemische activiteit in van de zenuwcellen in het zenuwstelsel. Zij beheren de activiteit van zenuwpaden richting de hersenen en het ruggenmerg.
Alpha Stim past deze activiteit aan door de activiteit te versterken in bepaalde neurologische systemen terwijl in andere neurologische systemen de activiteit verminderd wordt. In principe is dit een ‘fine tuning’ van deze systemen. Deze ‘fine-tuning’ noemt men modulatie.
Modulatie gaat samen met een patroon in de hersenen die ‘alpha’ genoemd wordt. De staat van ‘alpha’ zorgt voor een ontspannen gevoel en een toenemende mentale focus. Hierdoor worden de effecten van stress verminderd en stabiliseert de stemming.

De Alpha Stim is al langer bekend in Amerika dan in Nederland. Sinds een aantal jaren wordt de Alpha Stim ook binnen de GGZ vaak aanvullende op bestaande therapieën aangeboden.
Persoonlijk heb ik ook goede ervaringen met de Alpha Stim en ik ben blij dat ik het ook vanuit mijn praktijk kan aanbieden als aanvulling op bestaande therapieën.

Pastoraal therapeutische hulpverlening

Als je als christen tegen problemen aanloopt zal je geloof en je relatie met God ook een rol spelen in je problemen.
Ook binnen de sessie kunnen we gaan ontdekken wie en hoe God is en wil zijn voor jou met je problemen. Van daaruit zal o.a. ook duidelijk worden wat jouw Godsbeeld is en meteen daaraan vast ook jouw zelfbeeld.

Soms is dat Godsbeeld vertroebeld door innerlijke overtuigingen of boodschappen over God die je van andere mensen hebt overgenomen. Zoals je ouders, meesters en juffen en predikanten.
Als je bijvoorbeeld God ervaart als ver bij jou vandaan en je bent er van overtuigd dat God geen aandacht voor jou heeft dan is er de vraag of dit werkelijk de God van de Bijbel is.
Als je geplaagd wordt door kritische stemmen en innerlijke negatieve overtuigingen dan is het helend om te gaan kijken wat Gods Waarheid is over jouw leven en Zijn stem te leren verstaan.

Er zal ruimte zijn voor luisterend bidden en zegenen. Van hieruit kunnen ook nieuwe beelden ontstaan die oude pijnlijke en verkeerde beelden overschrijven. Als je bijvoorbeeld vroeger als kind herhaaldelijk gepest bent op school kunnen we die situatie in gebed bij God brengen en Jezus vragen in die situatie te komen.
God wil niets liever dan alsnog Zijn liefde en waarheid aan jou kenbaar maken.

Bij pastorale therapie is er dus plek voor een derde Persoon, de Ander, jouw Schepper die jou gewild heeft en een plan heeft met jouw leven.
Je mag hoopvol uitzien naar wat Hij gaat bewerken in jouw proces!

Insight Focused Therapy

Met Insight Focused Therapy leer je problemen op een vriendelijke en liefdevolle manier benaderen, kunnen trauma’s verwerkt worden zonder erdoor overspoeld te worden, komt er meer ruimte om Gods aanwezigheid te gaan ervaren in die gebieden van je leven die eerder ontoegankelijk leken.

Met I.F.T. openen zich deuren voor een nieuw weten en levensveranderende inzichten. Er is herstel van trauma mogelijk, herstel van een verkeerde manier van denken en ook herstel van stoornissen in de persoonlijkheid, tekorten in de ontwikkeling, angststoornissen, depressiviteit, enz.
Door dit herstel en deze genezing te ontvangen kun je leren in vrijheid te leven, de Vrede van God ervaren en een groter gevoel van tevredenheid beleven op alle gebieden van je leven.

I.F.T. is veilig en effectief. Het gebruik van ‘Clean Language’ of Schone Taal maakt het voor jezelf mogelijk om toegang te krijgen tot diepe innerlijke zaken. Hierin speelt veiligheid een belangrijke rol en zal ik als therapeut aansluiten bij wat jij aandraagt t.a.v. wat je vertelt.
Bij I.F.T. wordt jouw waarneming dus gevolgd en ga ik uit van jouw aanwijzingen op verstandelijk, visueel, lichamelijk en emotioneel gebied.
Een aantal extra dimensies zoals tekenen, schrijven en verdere creatieve methodes kunnen hierbij worden gebruikt.

Bij I.F.T. speelt vriendelijkheid een grote rol. Steeds terugkerende verdedigingsmechanismen, die vaak problemen in stand houden, kunnen op deze
wijze omzeild worden. Je krijgt daardoor meer toegang tot interne en externe bronnen en tot God. Nieuwe inzichten – INSIGHT – over het heden en het verleden (een weten, een ervaren) geven jou de mogelijkheid om het leven op een andere, vollere en creatievere manier te gaan beleven.

Relatietherapie

Moeten we bij elkaar blijven? Zij zit me op m’n nek. Hij zegt nooit wat. De seks is niet goed en we hebben veel ruzie. We bereiken elkaar niet meer en we lijken uit elkaar gegroeid.

EFT – relatietherapie kan een oplossing zijn voor bovenstaande problemen. Met Emotionally Focused Therapy werk je aan je relatie.
We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid, maar soms hebben we daar een beetje hulp bij nodig. Dr. Sue Johnson, ontwikkelaar van E.F.T. heeft een boek geschreven met de titel: “Houd me vast”. Hierin maakt ze de lezer deelgenoot van dit succesvolle programma voor het creëren van hechte en veilige relaties.

Emotionally Focused Therapy:

 • richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie;
 • heeft een hoge slagingskans, meer dan andere relatietherapieën;
 • kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties;
 • kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid;
 • zoekt en vindt de zere plekken van vroeger;
 • bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

De fases van E.F.T. therapie:

 1. In fase 1 leren jullie het patroon binnen je relatie beter herkennen en begrijpen.
 2. In de 2e fase benoemen jullie angsten en behoeftes binnen het patroon.
 3. In fase 3 stappen jullie uit je patroon en leren hulp, steun & begrip te vragen.

Onderzoeksresultaten van E.F.T.

E.F.T. relatietherapie is meerdere malen wetenschappelijk onderzocht en is
uitgegroeid tot een internationaal bekende therapievorm. Resultaten van onderzoek zijn:

* Het heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partnerrelatie.
* De resultaten laten zien dat er na deze therapie heel weinig terugval is.
* Het is effectief bij diverse (echt)paren, ook bij psychische of lichamelijke klachten.

Inzetten van duplo poppetjes

Een nieuwe taal erbij: Het werken met de poppetje is een hele mooie aanvulling op Contextueel hulpverlenen maar ook Systemische werken.
Met de poppetjes zet je jezelf neer in een bepaalde context.
Door middel van deze poppetjes wordt uitgebeeld dat je niet alleen volwassen bent, maar ook een kwetsbaar deel hebt en een manier waarmee je die kwetsbaarheid afschermt.

De poppetjes spreken een eigen taal. Ze laten zien wat je niet zeggen kunt. Het is een (ver)beeldende methodiek. Veel mensen leren sneller wanneer ze ergens beelden bij
hebben. Ook hebben mensen soms niet direct de juiste woorden voor hun gevoel; wanneer dat gevoel verbeeld wordt, wordt het iets waar zij zelf mee verder kunnen.

De poppetjes helpen je het gewenste inzicht in jezelf en jouw situatie te geven en ook om hulpbronnen te ontdekken voor het leren omgaan met problemen.
Het kan dus zo zijn dat in een opstelling van poppetjes een heel gezin mee doet terwijl ze niet in de therapie sessie aanwezig zijn.
De poppetjesmethodiek verplaatst de aandacht van het probleem naar de oplossing.

Elke keer weer zijn de reacties van cliënten positief omdat het enorm veel inzicht geeft over jezelf in de context en ook duidelijk maakt welke kant je op mag gaan en welke stappen je mag gaan zetten.

Inzetten van eigen creativiteit

Niet altijd lukt het om in woorden uit te drukken wat er in je omgaat. Soms weet je helemaal niet wat je voelt of hoe gevoelens je leven beïnvloeden.
Het kan ook zijn dat je juist heel goed je verhaal kunt vertellen vanuit je hoofd waardoor het gevoel helemaal geen ruimte meer krijgt.
Maar het kan ook zo zijn dat je heel veel voelt maar nog geen woorden, geen taal hebt voor al die gevoelens.

In beide gevallen kun je door meegebrachte muziek, foto’s, geschreven gedichten of verhalen, tekeningen of andere creatieve maaksels ruimte geven aan dat wat in je leeft aan gevoelens en emoties.
Als je een beelddenker bent dan is het ook een manier om via tekenen, kleien, e.d., ruimte te geven aan dat wat in je leeft of in je opkomt aan beelden. Als je muzikaal bent kun je ook je eigen improvisaties
inzetten om uiting te geven aan gevoelens.
Tijdens de sessies is er dan ook altijd de mogelijkheid om stil te staan bij muziek, is er ruimte om te tekenen of aandacht te geven aan wat je hebt meegebracht.
Als jij je creatief uit dan spreek je het gezonde deel in jezelf aan. Dat deel van jezelf dat wil scheppen, iets wil maken. Mede hierdoor kun je weer je eigen kracht vinden en kom je in een beweging naar herstel.

Tarieven en vergoedingen

Een heel aantal zorgverzekeraars vergoeden voor een groot deel vanuit de aanvullende verzekering. De therapie die ik vanuit mijn praktijk bied valt onder de alternatieve hulpverlening.

Welke verzekeringsmaatschappijen vergoeden vanuit de aanvullende verzekering?

Ik ben aangesloten bij de NFG en de RBCZ (koepelorganisatie) en val met mijn werk onder de vakgroep VPMW, dat is de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk.Via de website van de NFG kun je bekijken welke verzekeringen vanuit de aanvullende verzekering vergoeden. Hoeveel er vergoed gaat worden hangt af van in welke mate je aanvullend verzekerd bent.

Je kunt hier (PDF) het actuele overzicht bekijken.


Registraties

 • NFG-Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
 • AGB-code
 • RBCZ als Registertherapeut
tarieven-gaan-voor-herstel-mirjam-karssen

Tarieven

Begeleiding in opdracht van organisaties op offertebasis

v

Intake gesprek € 105,00 Avondtarief + 15%

Tijdens het intakegesprek stellen we de hulpvraag samen en maken we nader kennis.

Individuele Therapie € 105,00 Avondtarief + 15%

Individuele therapie is standaard een gesprek van 60 min. Dit is inclusief rapportage en eventuele mailwisseling tussen de sessies.

Relatie Therapie € 150,00* Avondtarief + 15%

Een relatiegesprek duurt 90 min.

{

*Relatietherapie wordt niet vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Contact formulier

Met behulp van onderstaand contact formulier kun je je aanmelden voor therapierelatietherapie, een training of mij vragen voor een spreekbeurt.

Direct telefonisch contact kan ook, wel ben ik telefonisch minder goed bereikbaar. Mijn nummer is: 06 -17150223
Een mail naar: info@mirjamkarssen.nl is ook altijd mogelijk.

Onderstaande velden met een * zijn verplicht.

Telefoon

06-17150223

Adres

Vliegenstein 42, 8051 VE, Hattem

Uren

Maaandag: 09:30 - 21:30 uur
Dinsdag    : 09.30 - 17.00 uur
Om de week op dinsdag tot 21.30 uur
Woensdag : 09.30 - 17.00 uur

Laat je een aantal keer per jaar verrassen met een interessante nieuwsbrief met makkelijk leesbare informatie van Mirjam Karssen.

Abonneer op de nieuwsbrief