In mijn praktijk bied ik in de regio Hattem, Heerde, Zwolle, Kampen ook relatietherapie aan.

Relatietherapie is een vorm van therapie die gericht is op het verbeteren van relaties tussen twee of meer mensen.
Het wordt vaak gebruikt om problemen en conflicten binnen romantische relaties, huwelijken, familierelaties of vriendschappen aan te pakken. Het doel van relatietherapie is om communicatie te verbeteren, emotionele banden te versterken en gezonde manieren van omgaan met elkaar te ontwikkelen.

Ik als relatietherapeut help jullie om onderliggende problemen te identificeren, negatieve patronen te herkennen en constructieve manieren te vinden om met moeilijkheden om te gaan. De therapie kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften en doelen van de betrokken partijen. Relatietherapie is bedoeld om de relatie te versterken en de betrokkenen te ondersteunen bij het oplossen van problemen, het herstellen van vertrouwen en het bevorderen van een gezonde en gelukkige relatie.

blog hechting relaties

Wat is het doel van relatietherapie?

Het doel van relatietherapie is om de relaties tussen twee of meer mensen te verbeteren en te versterken. De therapie is gericht op het helpen van betrokkenen bij het oplossen van problemen, het overwinnen van conflicten en het ontwikkelen van gezonde communicatie en interactiepatronen.

Enkele specifieke doelen van relatietherapie kunnen zijn:

 • Verbeteren van de communicatie:
  Relatietherapie helpt bij het ontwikkelen van effectieve communicatievaardigheden, zodat partners beter begrijpen wat de ander denkt, voelt en nodig heeft.
 • Identificeren en oplossen van problemen:
  De therapeut helpt bij het identificeren van onderliggende problemen en conflicten binnen de relatie en helpt bij het vinden van oplossingen om deze aan te pakken.
 • Versterken van de emotionele band:
  De therapie richt zich op het herstellen en versterken van de emotionele band tussen de betrokkenen, waardoor gevoelens van verbondenheid en intimiteit worden bevorderd.
 • Het aanpakken van gedragspatronen:
  Relatietherapie kan helpen negatieve gedragspatronen te herkennen en te veranderen, zoals kritiek, defensief gedrag, of vermijding van conflicten.
 • Herstellen van vertrouwen:
  Als vertrouwen beschadigd is, kan relatietherapie helpen bij het herstellen van vertrouwen en het opbouwen van een veilige en ondersteunende omgeving.
 • Ontwikkelen van gezonde grenzen:
  Therapie kan helpen bij het vaststellen van gezonde grenzen en het begrijpen van elkaars behoeften en verwachtingen.

Het uiteindelijke doel van relatietherapie is om de betrokkenen te ondersteunen bij het creëren van een gezonde, bevredigende en duurzame relatie, waarin beide partijen zich gehoord, begrepen en geliefd voelen.
Het succes van relatietherapie hangt echter af van de inzet en bereidheid van alle betrokkenen om aan zichzelf en de relatie te werken.

Wat is de therapeutische benadering van relatietherapie?

Er zijn verschillende therapeutische benaderingen die gebruikt kunnen worden in relatietherapie, afhankelijk van de voorkeur van de therapeut en de behoeften van het betrokken paar of de groep.

Enkele veelvoorkomende therapeutische benaderingen in relatietherapie in mijn praktijk zijn:

 1. Emotionally Focused Therapy (EFT) – Emotiegerichte therapie:
  Deze benadering richt zich op het begrijpen en aanpakken van emoties en hechtingsbehoeften binnen de relatie. Het helpt partners om emotionele verbondenheid te herstellen en te versterken.
 2. Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) – Cognitieve Gedragstherapie:
  CBT richt zich op het identificeren en veranderen van negatieve gedachten en gedragspatronen die problemen in de relatie veroorzaken. Het richt zich ook op het aanleren van nieuwe, gezonde communicatie- en gedragsvaardigheden.
 3. Brainspotting BSP:
  Binnen relatietherapie pas ik ook Brainspotting toe. Voor meer informatie over brainspotting kun je kijken op mijn website onder therapie.

Elke therapeutische benadering heeft zijn eigen unieke technieken en strategieën om de doelen van relatietherapie te bereiken. De keuze voor een specifieke benadering hangt af van de situatie en de behoeften, evenals de professionele voorkeur van de therapeut. Mijn taak en wens als therapeut is een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin jullie als betrokkenen openlijk kunnen communiceren en kunnen werken aan het verbeteren van jullie relatie.

Bij welke klachten is relatietherapie helpend?

Relatietherapie kan behulpzaam zijn bij verschillende klachten en problemen die zich voordoen in relaties.

Enkele veelvoorkomende klachten waarbij relatietherapie kan helpen zijn:

 • Communicatieproblemen:
  Als er sprake is van gebrekkige communicatie, kan relatietherapie helpen om effectieve communicatievaardigheden aan te leren en misverstanden aan te pakken.
 • Conflicten en ruzies:
  Relatietherapie kan helpen bij het identificeren van de onderliggende oorzaken van conflicten en het aanleren van constructieve manieren om ermee om te gaan.
 • Intimiteitsproblemen:
  Als er problemen zijn op het gebied van intimiteit en seksualiteit, kan relatietherapie helpen om deze kwesties te bespreken en op te lossen.
 • Ontrouw en vertrouwensbreuken:
  Bij een affaire of een vertrouwensbreuk kan relatietherapie helpen om de gevoelens en emoties rond deze gebeurtenissen te begrijpen en te verwerken.
 • Verschillende verwachtingen en waarden:
  Als partners verschillende verwachtingen hebben van de relatie of verschillende waarden hebben, kan relatietherapie helpen bij het onderhandelen en aanpassen van deze verschillen.
 • Veranderingen in de relatie:
  Relaties kunnen worden beïnvloed door levensveranderingen zoals de komst van kinderen, veranderingen in werk of verhuizingen. Relatietherapie kan helpen bij het omgaan met deze veranderingen en de impact ervan op de relatie.
 • Gebrek aan verbondenheid:
  Als partners zich emotioneel losgekoppeld voelen of het gevoel hebben dat de relatie oppervlakkig is geworden, kan relatietherapie helpen om de emotionele band te herstellen en te versterken.
 • Familieconflicten:
  Relatietherapie kan ook nuttig zijn bij het aanpakken van conflicten tussen familieleden, zoals ouder-kindrelaties of problemen tussen broers en zussen.

Het is belangrijk op te merken dat het succes van relatietherapie afhangt van de bereidheid om actief deel te nemen aan het proces en open te staan voor verandering. Als jullie als partners van elkaar gemotiveerd zijn om aan jullie relatie te werken, kan relatietherapie een waardevolle en effectieve manier zijn om problemen aan te pakken en de relatie te versterken.

Podcast Route Levenslust door Mirjam Karssen

Hoeveel relatietherapie sessies zijn er nodig?

De duur van relatietherapie en het aantal sessies dat nodig is, kan variëren afhankelijk van de specifieke situatie, de aard van de problemen en de vooruitgang die jullie maken. Er is geen vastgesteld aantal sessies dat voor iedereen van toepassing is, omdat elke relatie uniek is en zijn eigen uitdagingen heeft.

Sommige relaties kunnen baat hebben bij slechts een paar sessies om specifieke problemen aan te pakken, terwijl andere relaties mogelijk een meer langdurige en diepgaande therapie nodig hebben om diepgewortelde patronen en problemen aan te pakken.

In het algemeen zal ik als therapeut in de eerste sessies de situatie evalueren, de doelen en verwachtingen van jullie bespreken en een behandelplan opstellen. Vervolgens zal de voortgang van de therapie regelmatig worden geëvalueerd om te bepalen of de gestelde doelen worden bereikt en of er verdere sessies nodig zijn.

Sommigen kiezen er ook voor om af en toe terug te keren naar relatietherapie voor onderhoud of om nieuwe uitdagingen aan te pakken die zich in de loop van de tijd kunnen voordoen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de effectiviteit van relatietherapie grotendeels afhangt van jullie eigen inzet. Het is van cruciaal belang dat jullie samen bereid zijn om actief deel te nemen aan de therapie, open te staan voor verandering en te werken aan het verbeteren van de relatie.

Contact formulier

Met behulp van onderstaand contact formulier kun je je aanmelden voor therapierelatietherapie, een training of mij vragen voor een spreekbeurt.

Direct telefonisch contact kan ook, wel ben ik telefonisch minder goed bereikbaar. Mijn nummer is: 06 -17150223
Een mail naar: info@mirjamkarssen.nl is ook altijd mogelijk.

Onderstaande velden met een * zijn verplicht.

Telefoon

06-17150223

Adres

Vliegenstein 42, 8051 VE, Hattem

Uren

Maaandag: 09:30 - 21:30 uur
Dinsdag    : 09.30 - 17.00 uur
Om de week op dinsdag tot 21.30 uur
Woensdag : 09.30 - 17.00 uur

Laat je een aantal keer per jaar verrassen met een interessante nieuwsbrief met makkelijk leesbare informatie van Mirjam Karssen.

Abonneer op de nieuwsbrief