Wie ben ik?

Mirjam Karssen, Psychosociaal therapeut

Ik ben een psychosociaal therapeut, spreker en schrijver die met beide benen op de grond staat; in mijn kracht, nuchter en fijngevoelig. Tegelijk ben ik, staande met mijn voeten op de grond, ook regelmatig met mijn hoofd in de wolken; dromend, verlangend en uitziend naar. Daarnaast bezit ik een gezonde dosis humor.

Het mooie Hattem is de plaats waar ik woon en werk. Een prachtig stadje aan de IJssel, aan de rand van de Veluwe en dichtbij Zwolle.
Ik ben getrouwd, negenenveertig jaren jong, geniet van onze drie volwassen (schoon)kinderen en als oma van onze kleinkinderen.

Ervaringsdeskundig

Naast dat ik geschoold ben op verschillende vlakken binnen de psychotherapie heb ik ook vele jaren persoonlijke ervaring opgedaan. Zelf heb ik een jarenlang therapeutisch proces doorlopen omdat ik worstelde met depressies, post-traumatische stress stoornissen en angsten.

Door de jaren van mijn eigen proces heen volgde ik vele verschillende opleidingen die inmiddels samenvallen in wat ik aanbied in mijn praktijk. Ik werk contextueel, lichaamsgericht en trauma verwerkend door middel van EMDR en Brainspotting. Op al deze gebieden heb ik naast scholing ook persoonlijk vanuit mijn proces veel ervaring opgedaan. Inmiddels heb ik als psychosociaal therapeut vijftien jaar ervaring opgedaan.

Opleiding en ervaring

Ik heb een HBO opleiding tot psychosociaal therapeut gevolgd. Sinds het afronden van die opleiding ben ik ruim drie jaar werkzaam geweest als psychosociaal en pastoraal therapeut bij een GGZ herstellingsoord voor psychologische en pastorale hulpverlening.

Hier verzorgde ik individuele therapeutische gesprekken als ook groepswerk. Dit groepswerk was vooral gericht op lichaamsgerichte therapie waaronder bewustwording en ontspanningsoefeningen maar ook muziektherapie. Tijdens mijn werkjaren daar kreeg ik ook de ruimte om voor te gaan in de Kapel.

Verdieping

Om mij verder als therapeut te ontwikkelen ben ik een PHBO opleiding tot contextueel hulpverlener bij de CHE in Ede gaan volgen en heb ik mijn diploma behaald. Vervolgens heb ik een lichaamsgerichte opleiding gevolgd en een opleiding tot EMDR Master Practitioner.

Omdat mijn interesse ook uitgaat naar het brein en daarbij ook de verbinding met hart en buik ontwikkel, ik mij hierin. Ik heb alle drie de trainingen van Brainspotting doorlopen, waar ik ook persoonlijk jaren ervaringen in heb opgedaan, en ben enthousiast over de bijzondere uitwerking hiervan.
Daarnaast ben ik ook bevoegd om te werken met de Alpha-Stim die ook inwerkt op het brein (hersengolven) en het zenuwstelsel.

Daarnaast heb ik meerdere cursussen gevolgd gericht op relatietherapie, lichaamsgerichte therapie, spreken en schrijven. Nog steeds blijf ik mijn kennis vergroten en verdiepen.

Regelmatig vinden er intervisie bijeenkomsten plaats met collega’s uit de regio.

Missie

Ik ben een lichtdrager die liefde en waarheid wil doorgeven en verspreiden. Als therapeut zie ik hoopvol en vol verwachting uit naar groei en herstel. Het is mijn missie en passie om samen te werken met mannen en vrouwen die groeikrachtige bomen mogen worden, Eiken van gerechtigheid. Die vanuit een overleven werkelijk mogen gaan leven. Stevig geworteld in de gegeven bestaansgrond, zich voedend met liefde en verbonden met zichzelf en elkaar.

Opleiding

2006 – 2009
HBO deeltijd opleiding tot psychosociaal en pastoraal therapeut bij Tabitha Opleidingen

Waarvan een jaar stage bij psychosociaal en pastoraal centrum De Hezenberg (ggz)
Supervisie individueel
Klinische groepssupervisie
Leertherapie
Totaal aantal studie/trainingsuren SBU 1960 uur
Vakken o.a.: Diagnostiek I, diagnostiek II, DSMIV, methodiek, gesprekstherapie, psychosomatiek, transactionele analyse, Bijbelse fundamenten, pastorale psychologie, Gemeenteopbouw.

2009 – 2011
PHBO opleiding contextuele hulpverlening bij de CHE-Christelijke Hogeschool Ede

Groepssupervisie 50 uur
Groepsintervisie 50 uur
Totaal aantal studie/trainingsuren SBU 480
Vakken o.a.: Basisbegrippen Contextuele Hulpverlening, werken met de 4 dimensies, contextuele partnerrelatietherapie, interculturele communicatie, contextuele training, meerzijdige partijdigheid, parentificatie.


2010
Basiscursus psychopathologie bij Dimence – Centrum voor training en advies

2011-2013
Opleiding voor stresscounselling bij Stichting Counselling Nederland
Opleiding IFT – Insight Focussed Therapy

2013
Training: Omgaan met rouw en verlies

2013-2014
Basiscursus medicatieprotocol
Basiscursus agressie-preventie

2014
Training: Geloofwaardig (s)preken

2014
Bewust in je lijf bij Academie voor Psychotherapie in Amsterdam

2005–2015
Verschillende themadagen en conferenties gevolgd bij TPZ – Toerusting Pastorale Zorg

2015-2016
Psychosociale en medische basiskennis bij BivT waarmee CPION geregistreerd.

2017
EMDR Master Practitioner bij BivT

2017
Masterclass spreekvaardigheid bij Henk Stoorvogel

2018
Ups & downs in gezinsrelaties
Zelfcompassie en zelfvertrouwen

2019
Gedragsverandering
NLP tijdlijn therapie
Transactionele analyse als deuropener

2020
Certificaat Alpha-Stim (CES – Cranial Electrotherapy Stimulation)
Brainspotting Phase I
Brainspotting Phase II
Brainspotting Phase III met David Grand

2021
Eetstoornissen
Narcisme

2022
Masterclass De weg naar herstel – Centrum voor hechting en trauma
Muziektherapie en trauma – NIM
De levende erfenis van trauma transformeren – Janina Fisher

 

 

 

 

Ervaring

2010 – tot heden
Eigen praktijk voor psychosociale en pastorale hulpverlening.

www.gaanvoorherstel.nl
Functie: Psychosociaal therapeut +/- 28 uur per week
Taken:  Het begeleiden van cliënten door gesprekstherapie. Zowel individuele therapie als relatietherapie.
Begeleiden bij thema’s als: Identiteitsproblematiek, geloofsproblemen, laag zelfbeeld, rouw, depressie, traumaverwerking, burn-out verschijnselen, relatie problemen, enz.
Het geven van inzicht gevende en ervaringsgerichte trainingen, workshops en lezingen
Registratie: AGB zorgverlener code: 90-048052
AGB praktijk code: 90-56626
Geregistreerd bij de N.F.G en de S.R.B.A.G.

1988 – 2000
Lesgeven in jazzdans.

Functie: Dansdocent en choreograaf.
Taken: Groepen van verschillende leeftijden begeleiden in het aanleren van dans en choreografie.
Leren met het lichaam uiting te geven aan muziek, ritme en emoties.

2005 – 2014
Ervaring opgedaan binnen kerkelijke gemeente

Functie: Kinderwerk
Leider van Alphagroep
Huiskringleidster
Oudstenechtpaar, samen met mijn partner.
Lid van TFC Thuisfront comité van zendingsechtpaar in Frankrijk

2013 – 2015
Werkzaam bij RIBW Regionaal Instituut begeleid wonen, werken en welzijn.

Overbruggingshuis De IJsselhof in Zwolle.
Functie: NAD ‘er – Nacht Aanwezigheid Dienst, invaller voor begeleiders +/-  8 uur per week.
Taken: Zorgen dat in de late avond, nacht en vroege ochtend de nachtrust en veiligheid gewaarborgd is. Waar nodig cliënten met psychiatrische achtergrond begeleiden in aansluiting op het behandelplan.
Het telefonisch bereikbaar zijn voor cliënten in een beschermde woonvorm gekoppeld aan de IJsselhof.
Indien nodig het uitreiken van medicatie.
Het correct uitvoeren van overdracht naar collega’s
Evt. rapportages invoeren t.a.v. cliënten.

2008 – 2011
Werkzaam bij psychosociaal en pastoraal centrum De Hezenberg GGZ in Hattem

Taken: Het pastoraal en psychosociaal begeleiden van inwonende cliënten door 2 wekelijkse individuele gesprekken.
Het voorgaan in diensten in de Kapel.
Het leiden van groepen bij ontspanningstherapie.
Het leiden van groepen bij muziektherapie.
Als achterwacht verantwoordelijk tijdens nacht- en weekenddiensten.

2008 – heden
Ruime ervaring in het spreken voor groepen en gemeenten

Functie: Spreker
Taken: Voorgaan in kerkdiensten.
Spreken voor groepen.

2016 – heden
Auteur van het boek Groeikracht en Sleutel

Groeikracht, uitgegeven in 2017.
De novelle Sleutel is uitgegeven in 2018.


 Vaardigheden

  • Geloofwaardig spreken
  • Sterk invoelend vermogen
  • Standvastig
  • Kan rust creëren in crisissituaties
  • Humoristisch
  • Zorgvuldig
  • Besluitvaardig
  • Creatief in denken en doen

Contact formulier

Met behulp van onderstaand contact formulier kun je je aanmelden voor therapierelatietherapie, een training of mij vragen voor een spreekbeurt.

Direct telefonisch contact kan ook: 06 -17150223, als ik in gesprek ben kun je je voicemail bericht inspreken en ik bel je zo spoedig mogelijk terug.

Onderstaande velden met een * zijn verplicht.

Telefoon

06-17150223

Adres

Vliegenstein 42, 8051 VE, Hattem

Uren

Ma - Wo: 09:30 - 21:30 uur

Laat je een aantal keer per jaar verrassen met een interessante nieuwsbrief met makkelijk leesbare informatie van Mirjam Karssen.

Abonneer op de nieuwsbrief